Segerakan Yang Baik

"Menunda-nunda perbuatan baik adalah satu tentera diantara bala tentera iblis 
yang telah berhasil membinasakan orang banyak."
 (Abu al-Jald)