AYUH IMANKU...SAHABAT2 DAN SAUDARA2KU


*Merujuk kepada hadiths 40 (hadiths ke-28_Perkara Wasiat Mengenai Sunah dan Bid'ah)
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmizi dan mengatakan hadiths ini hasan lagi sahih.

Rasuluallah memberi nasihat yang merupakan wasiat berisi pengajaran kepada mereka dan kepada sekalian umat islam dengan sabdanya:" Aku berpesan (berwasiat)kepada kamu, iaitu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu."

INNAMATTA'ATUFIL MAKRUF (hanya taat itu pada yang baik)

LAKAULA LIAHHADIN MA'A SUNNATI RASULUALLAH S.A.W (tidak ada sebarang perkataan lagi bagi seseorang beserta sunah Rasuluallah s.a.w). Maksudnya: tidak boleh terima perkataan seseorang, jika ternyata perkataan itu berlawanan dengan sunah (hadiths) Rasuluallah s.a.w).

Barangsiapa yang mengetahui satu sunah dari Rasuluallah s.a.w maka tidaklah boleh lagi ia meninggalkan sunah itu, kerana mengikut pendapat orang lain.

MAN AHAZA SUNNATI PAHUWAMINNI, WAMAN RARHIBA AN SUNNATI PALAISAMINNI (barangsiapa mengambil (berpegang) akan sunahku, maka ia daripada aku (daripada umatku). Dan barangsiapa tidak suka daripada sunahku, maka ia bukan daripadaku).

Sabdanya: Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tiada akan mampu untuk mendapatkan penghidupan dalam kalangan mereka melainkan dengan maksiat (derhaka) sehingga seorang lelaki berdusta dan bersumpah. Apabila telah sampai masa yang demikian itu, maka hendaklah kamu lari (menjauhkan diri). Ditanya kepadanya: Ya Rasuluallah! dan kemana tempat lari? Jawabnya: Kepada Allah ta'ala dan kepada kitabnya dan kepada sunah nabinya)